Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Mijn SPW, Overzicht & Inzicht (O&I), Pensioencoach en spw.nl.

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen en te gebruiken. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites niet foutloos functioneren, tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen, of als door u aangeleverde gegevens niet tijdig of onvolledig worden verwerkt.

Berekeningen

Voor berekeningen in Mijn SPW gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. De uitkomsten van de berekeningen in Mijn SPW en spw.nl geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. Bekijk hier het pensioenreglement.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt en voordat u aanvullende gegevens aanlevert.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de sites zijn eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op deze sites staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.